Projekty konkursowe

Gmina Przasnysz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Nie wyglądaj jak wykluczony” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Przasnysz poprzez zwiększenie aktywności w zakresie integracji mieszkańców obszarów wiejskich.

Cele szczegółowe projektu to: zmiana świadomości osób podejmujących różnego rodzaju formy kształcenia w dorosłym życiu poprzez wykorzystanie drogi modelowej EQUAL, promocja szkoleń z wykorzystaniem tego modelu oraz podniesienie kompetencji społecznych 12 osób w zakresie estetyki wyglądu i komunikacji interpersonalnej.

W ramach projektu przewidziano spotkania promocyjne, wszyscy uczestnicy projektu uzyskają wsparcie w postaci sesji indywidualnych z psychologiem, wezmą udział w podstawowym kursie wizażu oraz warsztatach, seminariach i wizycie studyjnej.

Wartość projektu: 49.621,80 zł.

Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 23.03.2012
Dokument oglądany razy: 4 122
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 08.05.2012
 
wydruk z dnia: 13.12.2018 // www.gopsprzasnysz.pl