mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 08.10.2011
www.efs.gov.pl

INFORMACJA

Na sesji w dniu 28 stycznia 2011r. Rada Gminy Przasnysz Uchwałą Nr IV/27/2011 wyraziła zgodę na przystąpienie i realizację w 2011 roku Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. SZANSA, przeznaczając jako wkład własny kwotę 10,5 % ogólnej wartości Projektu.

Kierownik                                
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
Elżbieta Urban                            


Od 2 do 23.05.2011 r. w ramach projektu „SZANSA” odbywały się spotkania z doradca zawodowym, które miały na celu zdiagnozowanie potencjału zawodowego 15 uczestników biorących udział w szkoleniu „Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych. Kurs prawa jazdy kat. B”. Poprzez indywidualne konsultacje oraz grupowe spotkania został opracowany m.in.: indywidualny plan działania, warsztaty samopoznania, techniki poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą oraz zasady pisania życiorysu oraz listu motywacyjnego.
15 uczestników projektu w dniu 28 czerwca rozpoczęło „Kurs prawa jazdy kat. B”. Rozpoczęcia szkolenia dokonali: Kierownik GOPS/Koordynator projektu- Pani Elżbieta Urban, przedstawiciel firmy szkoleniowej „EURO-PARTNER” z Mławy – Pani Anna Szymańska oraz prowadzący kurs prawa jazdy-Pan Adam Kiersikowski.

W ramach kursu w części teoretycznej uczestnicy projektu poznają m.in.: określenia i zwroty stosowane w przepisach o ruchu drogowym, znaki i sygnały drogowe, zachowanie wobec pieszego, rowerzysty oraz przy znakach specjalistycznych, manewry na drodze, używanie świateł i sygnałów, sytuacje nietypowe itp.

Kurs prawa jazdy będzie trwał do 30 września i zakończy się przystąpieniem przez uczestników do egzaminu państwowego.


15 uczestników projektu rozpoczęło jazdy szkoleniowe po całym, 30-godzinnym cyklu teorii. Organizatorzy wyszli z założenia, iż dobrze przygotowany kursant jest w stanie we właściwy sposób łączyć teorię z praktyką, gdyż nie da się dobrze jeździć po drogach, nie znając przepisów.
Zajęcia z jazdy samochodem obejmują 30 godzin praktyki.
W tym czasie uczestnicy projektu odbywają jazdy w różnych warunkach drogowo-ruchowych. Jazdy szkoleniowe naszych kursantów odbywają się zarówno na terenie Przasnysza, jak i Ostrołęki.


W PONIEDZIAŁEK 3 PAŹDZIERNIKA UCZESTNICY PROJEKTU ROZPOCZĘLI SZKOLENIE ZAWODOWE PT. „PROFEJSONALNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH”.

Rozpoczęcia dokonali: koordynator projektu - P. Elżbieta Urban oraz specjalista ds. szkoleń z Mławy - P. Anna Szymańska. Omówiony został harmonogram szkolenia zawodowego oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Następnie rozpoczęły się zajęcia z P. Zofią Bielską z zakresu minimum sanitarnego, w ramach których kursanci zapoznali się m.in. z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa żywności, zatruciami pokarmowymi, prowadzeniem zapisów w rejestrach GHP/GMP oraz elementami systemu HACCP.Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 14 560
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 08.10.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl