mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 15.05.2012
www.efs.gov.pl

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 9 marca 2012 r. po raz piaty złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W bieżącym roku jeden wniosek składa się na trzy lata. W wartość projektu w 2012 roku – 106 920 zł., w 2013 roku – 132 000 zł., w 2014 roku – 132 000 zł.


W kwietniu zakończyliśmy nabór, w ramach którego zakwalifikowaliśmy do projektu 15 osób, w tym 12 K i 3 M.

Obecnie uczestnicy projektu biorą udział w indywidualnym poradnictwie z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych prowadzonych przez doradcę zawodowego.

Poprzez diagnozę potrzeb uczestników oferta szkoleniowa będzie zróżnicowana pod kątem specyficznych potrzeb. Projekt bowiem dostrzega oraz działa na rzecz osłabienia barier równościowych. Oferta kierowana przez GOPS poprzez realizację projektu SZANSA jest, adekwatna do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, niestereotypowa i nie utrzymuje poziomej segregacji rynku pracy.Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 19 227
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 15.05.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl