mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 10.07.2012
www.efs.gov.pl

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 9 marca 2012 r. po raz piaty złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W bieżącym roku jeden wniosek składa się na trzy lata. W wartość projektu w 2012 roku – 106 920 zł., w 2013 roku – 132 000 zł., w 2014 roku – 132 000 zł.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 25 833
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 10.07.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl