mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie GOPS w Przasnyszu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 20.12.2013

17 GRUDNIA ODBYŁO SIĘ SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO GOPS W PRZASNYSZU pt. „SZANSA”.

NA SEMINARIUM ZOSTALI ZAPROSZENI WSZYSCY UCZESTNICY TEGOROCZNEGO PROJEKTU, WYKŁADOWCY, PRZEDSTAWICIEL URZĘDU GMINY PRZASNYSZ ORAZ KADRA GOPS ZAANGAŻOWANA W REALIZACJĘ PROJEKTU.

W CZASIE SPOTKANIA KIEROWNIK GOPS/KOORDYNATOR PROJEKTU – P. ELŻBIETA URBAN PODSUMOWAŁA PRZEBIEG TEGOROCZNYCH DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU. NASTĘPNIE WRĘCZYŁA 17 UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY UKOŃCZENIA SZKOLEŃ I KURSÓW.


W dniu 25 listopada 2013 roku podczas konferencji organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pt. „Zmiany w systemie pomocy społecznej na Mazowszu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu otrzymał wyróżnienie „Zawsze pomocni”. Znak „Zawsze pomocni” nadany został dla GOPS jako jednostki przygotowanej do działań aktywnej integracji, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno – szkoleniowych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i działań własnych, które przyczyniły się do zmiany wizerunku tut. Ośrodka w środowisku lokalnym.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 15.04.2009
Dokument oglądany razy: 33 906
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 20.12.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl